Болгария 

Българска железопътна компания АД

Загружаемые фотографии  ·  Изменения в базе данных ПС
Редактор: KRAKOMOBILA

О дороге

“Българска железопътна компания” АД е акционерно дружество с предмет на дейност предоставяне на железопътни услуги за превоз на товари във вътрешно и международно съобщение.
 
Дружеството е създадено през 2004г. със 100% частен капитал. В момента акционери в дружеството са: фирма “Груп Феровиар Ромън” АД  www.gfr.ro  и фирма „Агрополихим” АД  www.agropolychim.bg  . „БЖК” АД е първият национален частен железопътен превозвач с лиценз №201 от 15.04.2005 г. на Министерството на транспорта за осъществяване на товарни превози по цялата железопътна инфраструктура на Р. България.
 
"БЖК" АД прилага Тарифа за превоз на товари с железопътен транспорт на територията на Р.България, която е в сила от 15.07.2015. Екземпляр на Тарифата може да бъде получена в Централния офис на дружеството.
 
http://www.brc-bg.com/
Статьи · Блоги · Обратная связь · Редколлегия · Правила