Болгария 

Булмаркет Рейл Карго ЕООД

Булмаркет
Загружаемые фотографии  ·  Изменения в базе данных ПС
Редактор: KRAKOMOBILA

О дороге

"Булмаркет ДМ" ООД е първият частен железопътен превозвач в България. Притежава лиценз за извършване на железопътен транспорт от 21 октомври 2005 г. за превоз на товари по цялата железопътна мрежа в Република България. В момента (2018 г.) притежават 5 електрически локомотива серия 86, 4 броя серия 87 (еднакви с тези на БЖК), 5 броя серия 85 и 10 дизелови локомотива. От дизеловите три броя са еднакви със серия 51 на БДЖ, два броя - еднакви със серия 52 на БДЖ, седем броя - еднакви със серия 55 на БДЖ и един брой дизелов маневрен локомотив, производство на „Експрес сервиз“ – Русе (нов). Всички локомотиви, с изключение на последния са закупувани на старо – серия 86 са от Датските железници, серии 85 и 87 – от Британските железници, два от дизеловите – от Румънските железници, а останалите от промишлени предприятия в България.
Източник:
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%9C
Статьи · Блоги · Обратная связь · Редколлегия · Правила