Болгария 

Ди Би Карго България ЕООД

DB Cargo
Загружаемые фотографии  ·  Изменения в базе данных ПС
Редактор: KRAKOMOBILA

О дороге

Компанията притежава необходимия парк от електрически и магистрални дизелови локомотиви за влакова работа.
 
Локомотиви за товарни тягови дейности:
 
    Електрически локомотиви EA 3000 – 9 локомотива.
    Електрически локомотиви Клас 92 – 4 локомотива.
    Дизелови локомотиви BR 232 – 5 локомотива.
 
Локомотиви за индустриални маневрени дейности
 
    Дизелови локомотиви BR 204 – 10 локомотива.
    Дизелови локомотиви BR 345 – 1 локомотива.
    Дизелови локомотиви BR 346 – 7 локомотива.
 
Компанията разполага с различни видове вагони, подходящи за превоз на различни товари.
 
Паркът от повече от 350 товарни вагони – открити и покрити, е достъпен за транспортирането на Вашите стоки до желаните дестинации:
 
Налични видове вагони:                                
 
    Eaaos 6 axle – 91 вагона.
    Ealos 4 axle – 47 вагона.
    Habis – 28 вагона.
    Falns – 75 вагона.
    Tamns – 118 вагона.    
 
https://bg.dbcargo.com/rail-bulgaria-bg
Статьи · Блоги · Обратная связь · Редколлегия · Правила