Болгария 

ДМВ Карго Рейл ЕООД

Загружаемые фотографии  ·  Изменения в базе данных ПС
Редактор: KRAKOMOBILA

О дороге

ДМВ Карго има лиценз за оператор от  12.01.2017 г.
ДМВ ЕООД е създадена през 2007 година със седалище в гр. Русе. За сравнително краткото си време от своето съществуване се наложи успешно на пазара, като се открои с коректност, професионализъм и качество на извършваните дейности.
 
Основен приоритет в нашата работа са доставката на течни горива и LPG.
 
Стремежите на фирмата са насочени към разширяване на пазарния дял чрез запазване на доверието на настоящите ни партньори, както и привличането на нови такива.
 
Към настоящия момент притежаваме две складови бази на територията на общините Русе и Враца, за съхранение, маркиране и блиндиране на горива, което ни дава основно предимство за бързи доставки и гъвкавост при тяхното изпълнение. Базите са оборудвани по последните изисквания и стандарти наложени от Българското законодателство.
 
Доставките на предлаганите от нас продукти се извършват посредством собствени транспортни средства.
 
Създадената структура от човешки и материални ресурси, както и постигнатите резултати до момента са фактори, гарантиращи качествени услуги, професионализъм и сигурност и ни доказват като надежден партньор, гарантиращ на сегашните и бъдещите ни контрагенти стабилни търговски отношения.
Статьи · Блоги · Обратная связь · Редколлегия · Правила