Болгария 

Българска железопътна компания АД

Загружаемые фотографии  ·  Изменения в базе данных ПС
Редактор: KRAKOMOBILA

О дороге

„Българска железопътна компания“ АД (БЖК) е акционерно дружество, основано през 2004 г., чийто основен предмет на дейност е предоставяне на железопътни транспортни услуги за превоз на товари във вътрешно и международно съобщение. Това е вторият лицензиран в България железопътен превозвач и първият частен, притежаващ права за работа из цялата национална железопътна мрежа.
Разполага с лицензи от 15.04.2005 г. BG
16.03.2011 г. EU

Последние фото

Статьи · Блоги · Обратная связь · Редколлегия · Правила